[ INFO PROSES PERMOHONAN DERMASISWA ZAKAT KEDAH ]

1- PERMOHONAN
Permohonan boleh dibuat melalui lam...[ INFO PROSES PERMOHONAN DERMASISWA ZAKAT KEDAH ]

1- PERMOHONAN
Permohonan boleh dibuat melalui laman web rasmi MKKK : www.mymkkk.org

2- SEMAKAN
Pastikan maklumat anda diisi dengan lengkap sebelum membuat pengesahan.

3- CETAKAN
Cetak keluar borang permohonan bersama dokumen sokongan yang diperlukan :

i) Salinan IC pemohon
ii) Salinan IC waris (ibu & ayah
iii) Terjemahan tasdiq terkini
iv) Terjemahan natijah terkini
* Bagi yang kematian ibu atau bapa, sila lampirkan bersama salinan surat kematian.

4- COP PENGESAHAN
Cetakan dan salinan dokumen yang diperlukan hendaklah mendapatkan cop pengesahan daripada mana-mana pegawai negeri.

5- PENGHANTARAN
Sila hantar borang permohonan dan dokumen yang lengkap ke Pejabat Pentadbiran MKKK / HEWI.

#MKKKdiHati

"Memurnikan Pemikiran Melestarikan Kesatuan"
"Mantap Keilmuan Teguh Kesatuan"

"BERSATU DAN BERJUANG"