[ MAKLUMAN PENGHANTARAN BORANG PERMOHONAN DERMASISWA ZAKAT KE PEJABAT PENTADBIRAN MKKK / HEWI ]

Ada...[ MAKLUMAN PENGHANTARAN BORANG PERMOHONAN DERMASISWA ZAKAT KE PEJABAT PENTADBIRAN MKKK / HEWI ]

Adalah dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pengurusan Zakat MKKK (JPZ) akan membuka penghantaran borang permohonan dermasiswa zakat Kedah ke Pejabat Pentadbiran MKKK / HEWI bermula pada 02 Disember 2017 sehingga 31 Disember 2017.

PERHATIAN :

* Sebarang kelewatan bagi penghantaran borang dermasiswa zakat TIDAK AKAN DIPROSES tanpa sebab yang munasabah.

* Pastikan salinan dokumen yang diperlukan lengkap disertakan bersama borang dermasiswa zakat.

* Caj pengurusan (LE 10) dikenakan bagi setiap penghantaran borang

* Sebarang kekaburan pada maklumat peribadi yang diserahkan TIDAK AKAN DIPROSES.

* Sebarang permasalahan, sila hubungi :
Anwar Fahmi Mohd Rifain
(Pengarah) : +201100416548

Nasyitahasna Yusop
(Timb. Pengarah) : +201125723723

#MKKKdiHati

"Memurnikan Pemikiran Melestarikan Kesatuan"
"Mantap Keilmuan Teguh Kesatuan"

"BERSATU DAN BERJUANG"